KARTEPE BELEDİYESİ MÜZELERİ

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı coğrafyası farklı dil, din ve kültürlerin yüzlerce yıl bir arada var olduğu bir yaşam alanıydı. Farklılıklar gündelik hayatın pratiklerinde ve maddi kültürde kendini göstermiş; Müslüman veya Gayrimüslim olmak, etnik kimlikler, kültürler, coğrafya ve zaman gündelik hayatın başat belirleyicisi olmuştu (ya da: gündelik hayatı şekillendiren başlıca unsurlardı). Bu müzede sergilenenler Müslüman Osmanlı toplumunun gündelik hayat pratikleri ve maddi kültürüne kısmi örnekler teşkil etmektir (ya da: maddi kültürüne ait örneklerden oluşmaktadır.) 

Image
Geçmişimiz ile Varoluruz

Geçmişimiz ile Varoluruz

Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki günlük yaşam kültürünü korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Müze, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kullanılan ev eşyaları, giyim ve aksesuarlar, mutfak gereçleri ve diğer günlük yaşam objeleri gibi birçok farklı kategoriye ait eseri bulundurmaktadır.

Uzuntarla Çerkes Müzesi

Müze, ziyaretçilerine Çerkeslerin yaşam kültürü hakkında detaylı bir bakış sunmaktadır. Müzede yer alan eserler, özel koleksiyonlardan temin edilmiş olup, Çerkes kültürünün en önemli özelliklerini yansıtmaktadırlar.