KARTEPE BELEDİYESİ MÜZELERİ
Image

Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğu ( % 90) kırsal alanda yaşamaktaydı.  Şehir ve kasabalar ile köyler arasındaki en önemli belirleyici unsur nüfus miktarı ve ekonomik faaliyetlerdi. Osmanlı vesikalarının diliyle şehir; bazar durur, cuma kılınuryerlerdir. Şehir halkı başlıca askeri, adli ve dini görevliler, tüccarlar, esnaflar, zanaatkârlar ve işçilerden oluşmaktaydı. Şehirlerin imar ve inşası, eğitim, sağlık ve din hizmetleri vakıflara dayandığından şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında vakıf kuruluşları ve hayrat kavramı son derece önemliydi. Şehirler mahallelerden oluşurdu. Osmanlı şehirlerinde mahalle, birbirini tanıyan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu, sosyal dayanışma içinde olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yerdi. Şehirlerde Müslüman olmayanlar genellikle ayrı mahallelerde yaşasa da Müslüman ve Gayrimüslimlerin bir arada yaşadıkları mahalleler de bulunmaktaydı.

 

Kasabalar kapladığı alan ve nüfus bakımından şehirden küçük olan, şehirler kadar olmasa bile esnaflık ve ticaret faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve mahalle teşkilatının bulunduğu yerleşim yerleridir. Osmanlı dönemindeki kasabanın başlıca özellikleri birkaç mahalleden oluşması, mutlaka her hafta pazar kurulması ve cuma namazı kılınabilir bir veya birden fazla mescidinin bulunmasıdır.

 

Kırsal yaşam alanları köyler, az sayıda nüfusun yaşadığı mezralar ve yarı göçebe bir hayatın sürdürüldüğü yaylak ve kışlaklardan oluşmaktaydı. Köyler temel geçim kaynağı ziraat, hayvancılık ve el sanatları olan; gelenekçi ataerkil bir hayat anlayışının hakim olduğu yerleşim birimleriydi. Köyün kurulu olduğu coğrafya, bağlı olduğu idari ünite ekonomik faaliyetlerde, köy planı ve konut mimarisinde, günlük hayat pratikleri ve maddi kültürde önemli bir belirleyici idi.  

Geçmişimiz ile Varoluruz

Geçmişimiz ile Varoluruz

Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki günlük yaşam kültürünü korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Müze, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde kullanılan ev eşyaları, giyim ve aksesuarlar, mutfak gereçleri ve diğer günlük yaşam objeleri gibi birçok farklı kategoriye ait eseri bulundurmaktadır.

Uzuntarla Çerkes Müzesi

Müze, ziyaretçilerine Çerkeslerin yaşam kültürü hakkında detaylı bir bakış sunmaktadır. Müzede yer alan eserler, özel koleksiyonlardan temin edilmiş olup, Çerkes kültürünün en önemli özelliklerini yansıtmaktadırlar.