KARTEPE BELEDİYESİ MÜZELERİ

Üç kıtaya yayılmış olan Osmanlı coğrafyası farklı dil, din ve kültürlerin yüzlerce yıl bir arada var olduğu bir yaşam alanıydı. Farklılıklar gündelik hayatın pratiklerinde ve maddi kültürde kendini göstermiş; Müslüman veya Gayrimüslim olmak, etnik kimlikler, kültürler, coğrafya ve zaman gündelik hayatın başat belirleyicisi olmuştu (ya da: gündelik hayatı şekillendiren başlıca unsurlardı). Bu müzede sergilenenler Müslüman Osmanlı toplumunun gündelik hayat pratikleri ve maddi kültürüne kısmi örnekler teşkil etmektir (ya da: maddi kültürüne ait örneklerden oluşmaktadır.)